Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Made by Hannele Rusilan tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Made by Hannele Rusila
Keskustie 13 C 6, 52200 Puumala

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Made by Hannele Rusila / Hannele Rusila
Keskustie 13 C 6
52200 Puumala
puh 0456390946
sähköposti hannele.rusila@hannelerusila.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Made by Hannele Rusila pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamiseen. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään yrityksen tuotteista ja palveluista kertomiseen.

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Asiakastiedot
Tiedotostetuista tuotteista / palveluista
Lähetettyjen tilausten seurantatiedot
Asiakasnumero

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevatpyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Made by Hannele Rusila
Keskustie 13 C 6
52200 Puumala
Tai sähköisesti hannele.rusila@hannelerusila.fi


Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset taipuutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojenkäsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen jokopoistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voidapoistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muuoikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuussäilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan(10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voidapoistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaansuostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröityperuuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaistentietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu,jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaatietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaaltaitseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaaltaitseltään verkkokaupasta tilatessa
Asiakkaaltaitseltään sähköpostin kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Made by HanneleRusilan ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Kotisivukone/ Fonecta Oy * Nettisivut ja verkkokauppa
Checkout Finland Oy * Verkkokaupan maksunvälitys
PostiGroup Oyj * Tilausten toimitus

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessalähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaahenkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaammesopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevantietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Made by Hannele Rusilan tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisestija pidetään salassa. Yrityksen tietokoneissa on jatkuvasti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

Tuupovaara 12.05.2018 Viimeisin päivitys 07.05.2022

Made by Hannele Rusila